Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand vindt u mijn curriculum.
Ik ben meteen begonnen met het geheel inrichten, van een technisch goed functionerende computer, met een Windows Professional operating system en andere software. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken. Voornamelijk geleerd wat het belang, de daadwerkelijke functie en toegevoegde waarde van systeembeheer inhoudt, en ik ben me de tools hiervoor eigen aan het maken.

In de eerste week ook de onderdelen van het moederbord geleerd en ik heb een computer gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Ook heb ik geleerd wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.

De routerinstellingen zijn behandeld en ik heb met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer opgestart. Tevens heb ik kennis opgedaan omtrent het installeren van een Server

Zie het onderstaande curriculum.
De blauwe onderdelen zijn in de eerste week behandeld. Vanaf dag 4 kon ik al met de opbouw van mijn website beginnen, welke wordt aangepast naargelang mijn vorderingen.

 
Overzicht Competenties 


Progress

Below you will find my curriculum.

I am immediately started with the total equipment of a technically well functioning computer, with a Windows Professional operating system and other software. For example I learned what partitions are and how to create an image after installation. Mainly I learned what the actual function, the importance and added value of system management, and owning the tools to do this.

In the first week I also learned the parts of the motherboard and I have disassembled and reassembled a computer. I've learned what a router does, how to acces it and how to set SSID and Wi-Fi password.

The router settings were treated and I started up a computer with the MAC-nr and Ip address via the network with Wake On Lan (WOL). I also gained knowledge about everything concerning to install a server


 
Overview Competences 

See the curriculum below

 

V

1e week

 

 

 

 

V

Overige reeds behandelde onderdelen

 

 

Other parts already treated

 

Comptia A+ & Security

 

 

Comptia A+ 1e>>>>>

 

 

Comptia A+ 2e>>>>>

 

 

IT Skills>>>>>>

 

 

Comptia technician

 

 

Comptia network

 

 

Comptia A+

 

 

Basiskennis &

 

OS installeren

 

Basic Knowledge &

OS setup

 V

Bios Basic In en Output System

1

 

 V

Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst

2

 V

Windows XP, 7 install 

3

 V

Sata drivers

4

 V

Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

5

 

Install driver search, extract 7 zip etc.

 V

Administrator inschakelen

6

 

Activate administrator

 V

Docunenten op D user

7

 

Documents on D user

 V

Documenten op D administrator

8

 V

I-tunes op D

9

 V

Overbodige bestanden verwijderen

10

 

Removing unnecessary files

 V 

Windows 7 installeren 

11

 

Install Windows 7

 V

Schijfbeheer C verkleinen D maken

12    

 

Decrease disc management C. Create D patition

 V

Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode)

13

 

Hardware theorie

 

 V

Generaties computers

14

 V

BIOS en batterij,  geluidskaart, video

15

 

BIOS and battery, sound card, video, video

 V

Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

16

 

Sound cable on DVD

 V

Harddisk IDE master slave, jumpers

17

 V

Sata 7200 IDE 5200 t/m

18

 V

Moederbord en onderdelen

19

 

Motherboard and components

 V 

Processoren en geheugensoorten.

20

 

Processors and memory types.

 

Elektra  Electricity

 

 V

Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

21

 

Difference American and Dutch electricity system

 V

Landenoverzicht en stekkertype

22

 

Country overview and plug type

 V

U= i x r

23

 V

Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

24

 

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.

 V 

Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

25

 

Emergency unit (drip charger & fuel)

  V

Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

26

 

Batteries. Formats and indications AA etc.

 

Praktijk Practice

 

 V

Computer geheel demonteren en hermonteren

27

 

Computer Assembling and reassembling

 V

Bios flashen

28

 V

Image maken en terugzetten

29

Create and restore image

 V

Partioneringsoftware en Klonen

30

 V

Processor upgraden (CPU)

31

 V

Harddisk kopieren met image en part. software

32

 

Copy harddisks with an image, creating partitions

 V

Harddisk data schredden, erase

33

 

Data veilig stellen 

 

Securing data

 V

Data veilig stellen. 

34

Rechten beheer overnemen

 

English

Secure data.

Take over right management

 V

Virtual USB stick configureren 8.1

35

 

Virtual USB flash drive configuration 8.1

 

 V

Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

36

 

Harddisk testing, errors and hours worked.

 

Netwerk - Network

 

 V

Van wie is het internet? ISOC, InfrastructuurVerrekening, abonnementen FUP

37 

Kabel, koper, glasvezel

 

From who is the internet?

ISOC, Infrastructure

Settlement, subscriptions FUP

Cable, copper, fibreglass

 V

Router benaderen, instellingen

38

Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

 

Router approaching, settings

Search manual for type and login ip.

 V

ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

39

 

Rename ISDN and secure Wifi

 V

Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet

40

 V

Hubs

41

 V

Power over LAN

42

 V

Repeaters

43

 V 

Netwerkprinter installeren en configureren.

44

 

Install and configure a network printer.

 V 

Netwerkkabel maken en doormeten

45

Create and testing a network cable.

 V 

NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen

46

Bestanden delen.

 

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC

Share files.

 V

Raid 1-5 & SCSI technology

47

 V

Vlan  OSI

48

 V

IPv6 Manual and test

49

 V

Binair

50

 

Thin Clients

 

 V

Thin Clients Windows  7

51

 V  

Thin Clients Ubuntu/Linux

52

 V

Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady

53

 

Portfolio, website 

 

  V

Creating a website in HTML 5 Portfolio

54

 

Mail

 

 V 

Mail clients in Outlook aanmaken

55

 

Server Install

 

 V

Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals)

56

 V

Install Server  

57

 V

 

 

58

 V

Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller

59

 V

Adding Windows  Computers to a Windows Server Domain

60

 V 

Installing Office

61

( Outlook)

 V

Using VNC, Teamviewer

62

 V 

Router configuration. Port forwarding-triggering

63

 V

Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras

64

 V

Mirror, raid 1-5 

65

 V 

Raid configuration and Cryptolockers 

66

 

Troubleshooting

 

 V

Netflix won't work

67

Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 

En andere problemen